23 setembre de 2020
ENQUESTES
T'agrada les sortides al teatre?
   Molt: 12vots - 55%
   Bastant: 7vots - 32%
   Poc: 1vots - 5%
   Gens: 2vots - 9%
T'agrada el nou butlletí de l'Ateneu (16-10-11)
   Si : 28vots - 65%
   Algunes seccions si altres no.: 1vots - 2%
   No: 14vots - 33%
   No el conec: 0vots - 0%